Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Federasiyası

1906-cı il ildə ilk dəfə olaraq, Bakı şəhərində Qida Məhsulları İstehsalçılarının 230 həmkarlar ittifaqı üzvünü birləşdirən həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılmışdır.
Web sayt:
kendgidaish.az