Az-landşaft dizayn mmc

Az-landşaft dizayn MMC landşaft dizayn, landşaft layihələndirməsi, landşaft işləmələri, vertikal planlaşdırma, drenaj, işıqlandırma və suvarma sistemləri, bağ cığırları və dirəkli divarcıqlar, alp dağlarının maketləri və gülüstan landşaft suyu, qazonların quraşdırılması və əkilməsi, ağac və kolların əkilməsi, ağacların budanması və calağı, çiçəkliyin və gül bağlarının salınması, bağın kompleks qulluğu, interyerin fotodizayn xidmətləri ilə məşğul olur. Az-landşaft dizayn MMC-nin mütəxəssisləri Sizin bağınız üçün gərəkli layihələndirmə tədqiqatları apardıqdan sonra, bütün relyef nüanslarını, insolyasiya, su şəraiti və torpağın tərkibini müəyyən edib işləyir.
Web sayt:
az-landshaftdizayn.com