Park azure

2002-ci ildən fəaliyyətə başlayan Yeni Hayat Şirkətlər Qrupu günümüzdə Azərbaycanın inşaat sektorunun lidərlərindən biridir. Ötən illər ərzində Yeni Həyat Şirkətlər Qrupu istər dizayn və lokasiyası, istərsə də innovativ texnologiyaların və müasir standartların tətbiqi baxımından seçilən bir neçə böyük layihələri ilə rəğbət qazanmışdır. İnşa edilən hər bina, hər kompleks sakin və istifadəçilərə yeni yaşam keyfiyyətini təqdim etmişdir. Bugün Yeni Hayat Residence, Yeni Hayat Plaza, Azure”kompleksləri Bakının memari mənzərəsinin inciləri sayılmaqdadır. Böyük məmnuniyyət hissi ilə sizə Yeni Həyat Şirkətlər Qrupunun yeni layihəsi olan PARK AZURE- ilə tanış edirik.
Web sayt:
parkazure.az