Pashabal - təmiz bal

Uzun illər arıçılıqda damazlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan arıçı Şəhliyar Əlipaşayev, 'Qızıl arı' kimi dünyada tanınan məhsuldar boz qafqaz arısı' cinsinin qorunmasına çalışmışdır. Bu gün də yorulmaq bilmədən arı pətəklərinin mövsümi yer dəyişmələri, yəni köçürmələri ilə, daha keyfiyyətli çİçək balı əldə etməklə məşğuldur.
Web sayt:
pashabal.biz