Koneko mmc- qiymətləndirmə şirkəti

KONEKO MMC qiymətləndirmə şirkəti tərəfindən əmlakın dəyərinin qiymətləndirməsi bir neçə istiqamətlər üzrə aparıla bilər: Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsi qeyri təyinatlı bina və tikintilərin qiymətləndirilməsi; yaşayış təyinatlı bina və tikintilərin qiymətləndirilməsi; qurğuların və ötürücü qurğuların qiymətləndirilməsi; digər daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi; torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi.
Web sayt:
koneko.az