Əmlak qiymətləndirilməsi - cis sirkəti integris mmc

İntegris şirkəti azərbaycan respublikasının mülki məcəlləsinə, Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Qanununa, digər normativ-hüquqi aktlara əsaslanaraq beynəlxalq və yerli qiymətləndirmə standartlarına və prinsiplərinə uyğun şəkildə müxtəlif metodlarla istənilən növ daşınmaz və daşınar əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin, biznesin və digər mülkiyyət növlərinin qiymətləndirilməsi və biznes planların hazırlanması üzrə xidmətlərini təklif edir.
Web sayt:
integris.az