Azərbaycan sənaye sığorta asc

Azərbaycan Sənaye Sığorta ASC Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 17 dekabr 1996-cı il tarixində təsis edilmiş Cİ Sığorta MMC-nin təşkilatı-hüquqi formasının dəyişdirilməsi yolu ilə yaradılmışdır və onu hüqiqi varisidir.
Web sayt:
senayesigorta.az