Başak-inam sığorta sirkəti asc

Başak-inam sığorta sirkəti asc 9 avqust 1996-cı ildə türkiyə tərəfdən başak sığorta as və azərbaycan tərəfdən 1994-cü ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, Turanbank ASC, Aqrar-Kredit SKT və fiziki şəxslərin təsis etdiyi inam təkrarsığorta şirkətinin ortaqlığı ilə Başak-İnam Sığorta Şirkəti Azərbaycan-Türkiyə Sığorta və Təkrarsığorta QSC adı altında təsis edilmişdir.
Web sayt:
basakinam.az