Meqa sığorta asc

Meqa sığorta asc fəaliyyətə 2010-cu ilin oktyabr ayında başlamışdır. 28 sığorta şirkəti arasında uğurla irəliləyərək aparıcı sığorta şirkətləri arasında layiqli yer tutmuşdur. Meqa sığorta asc fəaliyyətinə 2012-ci ildə maliyyə nazirliyi tərəfindən müddətsiz lisenziya (№ 000587) verilmişdir. Həmin ildə sirkət ISO 9001:2008 keyfiyyət standartlarına layiq görülmüşdür, 2013-cü ildə də müvəffəqiyyətlə yenilənmişdir.
Web sayt:
meqasigorta.az