Azərbaycan beynəlxalq sığorta forumu

AIIF – qafqaz regionunda sığorta və təkrarsığorta bazarına həsr olunmuş ən mühüm tədbir olmaqla, sözügedən regionun ən vacib istiqamət və perspektivlərini özündə əks etdirir.
Web sayt:
aiif.az/index.php