Azərbaycan sığortaçılar assosiasiyası ictimai birliyi

Azərbaycan sığortaçılar assosiasiyası ictimai birliyi ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərin hüquqi bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Fəaliyyəti azərbaycan respublikasının ərazisini əhatə edir.
Web sayt:
asa.az