Azərsığorta

Azərbaycan dövlət sığorta sirkətı azərsığorta respublikada fəaliyyət göstərən siğorta şirkətlərinin ilk onluqlar siyasına daxildir və 1-ci yerdədir. Sığortaçı kimi maliyyə imkanlarına malik olması, onun sığorta əməliyyatarında iştirakını və onların rentabelliyinin qorunub saxlanmasında, risklərin aparılmasında genış imkanlar yaradır, başqa ölkələrin sığortaçıları ilə əlaqələrini genişləndirir. Şirkət respublika daxilində və bir sıra xarici Şirkətlərlə təkrar sığorta müqavilələrinin bağlanması və onların yerləşdirilməsi üzrə müxtəlif sahələrdə işlər görür. Belə ki,lloyd təkrar broker, böyük britaniya,abs, almaniya, türkiyə, rusiya,iran, fransa,isveçrə,yaponiya və başqa sığorta şirkətləri ilə siğortanın müxtəlif sahələri üzrə təkrar sığorta müqavilələri bağlanılır və əlaqələr yaradılmışdır.
Web sayt:
azersigorta-az.com