Azərbaycan respublikası dövlət neft sirkəti

Azərbaycan respublikası dövlət neft sirkəti (SOCAR) azərbaycan ərazisindəki neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı, emalı və nəqli, neft və neft-kimya məhsullarının, qazın daxili və xarici bazarlarda satışı, habelə ölkə ərazisində sənayenin və əhalinin təbii qazla təchizatı ilə məşğul olur. socar-ın tərkibində hüquqi şəxs statusuna malik 3 istehsalat birliyi, 2 neft, 1 qaz emalı zavodu, neft donanması, dərin ozüllər zavodu, 2 trest, 1 institut daxil olmaqla 22 struktur bölməsi var.
Web sayt:
new.socar.az