Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları

Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu
Web sayt:
hictfund.gov.az