Tac trans şirkəti

Tac Trans şirkətinin anbar sahəsi 900 m2 təşkil edir ki, buda böyük həcimli yüklərin saxlanmasına da şərait yaradır. Tac Trans şirkəti yükün operativ şəkildə anbara qəbul olunmasını, anbardan çıxarılmasını və müştəriyə təhvil verilməsinə tam zəmanət verir.
Web sayt:
tactrans.az