Eurodesign csc - telekommunikasiya xidmətləri

Eurodesign şirkəti Cisco, Siemens AG, AMP Netconnect, Plymovent, Ecom Instruments və telekommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərən bir çox başqa aparıcı şirkətlə çoxsaylı strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. Telekommunikasiya sahəsində sürətlə baş verən dəyişikliklərə ayaq çatdırmaq məqsədilə bizim bütün texniki personalımız tərəfdaşlarımızın təşkil etdikləri ixtisaslaşdırılmış treninqlərdə müntəzəm olaraq iştirak edir. Daimi təkmilləşməyə yönəlmiş səylərimiz təcrübə və çox geniş diapazonda təklif etdiyimiz xidmətlərdən istifadə etməklə bizə ən mürəkkəb layihələrin öhdəsindən gəlməyə imkan verir.
Web sayt:
eurodesign.az