Norm - sement zavodu

Cənubi Qafqazın ən böyük sement zavodu olan Norm Sement zavodunun istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edir.
Web sayt:
norm.az