Bentomat materialı istehsalı

Bentomat — daxili dənəvər natriumlu bentonitlə doldurulmuş polipropilen liflərdən hazırlanmış sukeçirməyən geotekstil materialdır. Natriumlu bentonit — təbii montmorillonit gillərinin bir növüdür.
Web sayt:
bentomat.azinshaat.com