Loqos nitq inkişafı və korreksiyası mərkəzi

Biz gələcəyimiz olan uşaqlarımızı düşündüyümüz üçün, “LOQOS” adlı nitq inkişafı mərkəzini yaratmağı qarşımıza məqsəd qoyduq və yaratdiq.Budur mərkəzimiz artiq sizin xidmətinizdədir. «Loqos» nitq inkişafı və korreksiyası mərkəzi uşaqlara və yeniyemələrə psixo-pedaqoji yardım göstərir. Mərkəzdə uşaq və yeniyetməllər üçün loqopedik və defektoloji xidmətin geniş spektri təqdim olunur. Mərkəzdə həm də məktəbəqədər hazırlıq kursları da fəaliyyət göstərir. Məşğələlər və dərslər azərbaycan və rus dillərində aparılır.
Web sayt:
loqos.az