Daad - alman akademik mübadilə xidməti

Alman Akademik Mübadilə Xidməti alman ali məktəblərinin birgə qurumudur. O beynəlxalq ali məktəb əməkdaşlığı üzrə ən böyük alman maliyyələşdirici təşkilatıdır. Onun əsas vəzifəsi xarici ölkələr ilə ilk növbədə tələbələrin və elm adamlarının mübadiləsi vasitəsilə akademik münasibətləri dəstəkləməkdən ibarətdir. DAAD ölkə daxili və xaricində 250-ə yaxın proqram çərçivəsində və bütün ixtsaslar üzrə: tələbə, məzun və doktorantları, praktikantları, incəsənət sahəsində olan şəxsləri, alimləri maliyyələşdirir.
Web sayt:
daad.de