İntellekt-rm tədris mərkəzi

İNTELLEKT-RM tədris mərkəzi də sizin bilik və intelektual səviyyənizi artırmaq üçün irəli sürülmüş bir layihədir!
Web sayt:
intellekt-rm.edu.az