London school dil tədris mərkəzi

London School — ingilis dilini ilk gündən praktika etdirərək reflektiv və axıcı şəkildə özünə vəzifə etmiş bir dil məktəbidir.
Web sayt:
londonschool.az