Gulf tədris və təlim mərkəzi

GULF Tədris və Təlim mərkəzi fəaliyyətə başladığı gündən misilsiz xidmət göstərmiş və rəğbət qazanmışdır.Hər gün inkişaf edən ölkəmizdə yaşayan insanların yüksək intelektə malik olmasının vacibliyini düşünərək çətin,məsuliyyətli, amma olduqca şərəfli olan bu işi öz üzərimizə götürməyi borc bildik.
Web sayt:
gulf.az