Esperanto tədris mərkəzi

1999-cu ildən bəri fəaliyyət gostərən ESPERANTO TəDRIS MəRKəZI minlərlə məzunu Azərbaycan Ali məktəblərinə, eləcə də TOEFL; IBT; IELTS; DAAD proqramları uzrə tələbələr hazırlamısdır. Gostərilən proqramları bitirən tələbə xarici dili akdemik səviyyədə mənimsəyib, xarici olkələrdə təhsilini davam etdirmək imkanı əldə edir. Akademik təhsilə yiyələnən tələbə respublikada və xaricdə yuksək maaslı islə təmin oluna bilər.
Web sayt:
esperanto.az