Azərbaycan texniki universiteti

Azərbaycan Texniki Universiteti Respublikamızın texniki təhsil sahəsində aparıcı universitetlərindən biridir.
Web sayt:
aztu.edu.az