Azərbaycan dillər universiteti

Hazırda 20-yə yaxın ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanan universitetdə 4 fakültə, 28 kafedra, çoxlu sayda elmi mərkəzlər, laboratoriyalar fəaliyyət göstərir.
Web sayt:
adu.edu.az