Azərbaycan dövlət rəssamlıq akademiyası

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 2000-ci ildə Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə yaradılmışdır. Akademiya orta ixtisas məktəbləri, ali məktəb və ali məktəbdən sonrakı səviyyələrdə olan tədris proqramlarını həyata keçirən və ali rəssamlıq təhsilinin tələblərinə uyğun məzmun və keyfiyyət hazırlığını təmin edən, respublikada bütün təsviri sənət növləri üzrə professional kadrlar hazırlayan yeganə ali təhsil müəssisəsidir.
Web sayt:
azra.edu.az