Amea informasiya texnologiyaları institutu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Web sayt:
ict.az