Qartal ss - təhlükəsizlik və mühafizə şirkəti

Bizim müəssisə 17 ildən artıq Bakı şəhərində və respublikanın digər bölgələrdə peşakar səviyyədə mühafizə xidməti göstərir. Müəssisəmiz ildən-ilə öz iş həcmini artırır, mühafizə xidməti sahəsindəki fəaliyyət səviyyəsini yüksəldir.
Web sayt:
qartalss.az