Zirvə idman klubu

Zirvə idman klubu peşəkar idmançilar tərəfindən təsis edilmiş, müstəqil beynəlxalq statusa malik olan bir idman klubudur. Klub idmanın düzgün inkişaf etdirilməsi və sağlam həyat tərzinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. İdmanla məsğul olmaq istəyən hər bir insan yaşadığı məkandan, milliyətindən və yaşından asılı olmayaraq Zirvə İdman klubuna üzv olmaq hüququna malikdir. Klub üzvləri heç bir təşkilatdan və ya federasiyadan asılı olmayaraq müntəzəm olaraq məşq şəraiti və yarışlarda iştirak etmək hüququ ilə idmanklubu tərəfindən təmin olunmaqdadırlar. Zirvə idman klubu üzvlərinin yaşadığı şəhər və kəndlərdə bir çox idman komplekslərini inşa etməyə müvəffəq ola bilmişdir.
Web sayt:
zirve-ik.com