Azərbaycan respublikası atçılıq federasiyası

1996-cı ilin oktyabr ayının 26-da Azərbaycan Respublikası Atçılıq İdman Federasiyası (ARAİF) yaradıldı.
Web sayt:
araf.az