Azərbaycan respublikası səhiyyə nazirliyi səhiyyənin informasiyalaşdırılması mərkəzi

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: əhalinin sağlamlığının monitorinqi üzrə milli mərkəz funksiyalarının həyata keçirilməsi; səhiyyə sistemində informasiyalaşdırılma məsələləri üzrə ümumi əlaqələndirmə və nəzarət işinin həyata keçirilməsi; səhiyyə sistemində informasiyalaşdırılma problemlərinin həllinə yönəldilmiş elmi-texniki siyasətin həyata keçirilməsində iştikar edilməsi; qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.
Web sayt:
e-health.gov.az