Quran.az - müqəddəs quran

Siz bu saytda Quranı azərbaycan, rus və ərəb dillərində oxuya bilərsiniz.
Web sayt:
quran.az