Halal-p şirkəti - hər şey poliqrafiya üçün

HALAL-P şirkəti Azərbayçan bazarında 1996-çı ildən fəaliyyət göstərir. Kicik poliqrafiya firmaları, mətbəə müəssisələri ücün avadanlıq və materialların təçhizindən başlayaraq, biz böyük poliqrafiya sənayesinin inçəliklərinin daha dərin biliklərinə nail olmağa imkan verən təçrübə toplamışıq.
Web sayt:
halal.az