Caspian supplies şirkəti

Caspian Supplies şirkətinin fəaliyyət çoxşaxəlidir: kompyüter əsasında tam rəngli çap; ciddi uçot blanklarının, möhür və ştampların istehsalı, ipək capı və suvenirlərin istehsalı və s. Biz həmçinin müasir texnologiyadan istifadə etməklə məhsulun kompleks müdafiə metodlarının işlənib hazırlanması ilə məşğul oluruq.
Web sayt:
print.az