Aztranstur - nəqliyyatın bütün növlərində xidmətlər kompleksi

Aztranstur — nəqliyyatın bütün növlərində xidmətlər kompleksi
Web sayt:
aztranstur.org