Məmmədov və partnyorları hüquq şirkəti

Məmmədov və Partnyorları şirkəti – Azərbaycan Respublikası müəssisələri və vətəndaşlarına hüquqi xidmət göstərilməsi sahəsində ixtisaslaşmış təşkilatdır.
Web sayt:
attorneys-az.com