Skolioz.az

Hal-hazırda dünya vertebral cərrahiyyə praktikasında skoliotik deformasiyaları aradan qaldırma məqsədilə tətbiq olunan transpedikulyar fiksə dorzal metalosintez metodikaları arasında ən müasir, uğurlu və geniş istifadə edilən üsuldur.
Web sayt:
skolioz.az