Estetik diş klinikası

2008-ci ilin iyun ayından fəaliyyətə başlayan klinikamız estetik stomatologiya və implantologiya üzrə qurulmuşdur. Gözəllik sağlamlıqdan başlayır prinsipi ilə yola çıxan klinikamız öz dəsti-xəttini qorumağa davam etməkdədir.Klinikamızda görülən işlərin tək hədəfi sağlamlıq olduğu üçün bütün işlərimiz yüksək ixtisaslı həkimlərin nəzarəti altında həyata keçirilir.Klinikamızda gigiyena və sterilizasiya qaydalarına xüsusilə diqqət yetirilir. Bu günə qədər klinikaya müraciət edən pasient sayındakı artış doğru yolda olmağımızın göstəricisidir.
Web sayt:
estetikdis.az