Dobromed klinikası

Dobromed Bakı Xəstəxanası özündə Azərbaycanın və Rusiyanın yüksək ixtisaslı mütəxəssislərini bilrəşdirir.
Web sayt:
dobromed.az