Sederek ticaret merkezi

Bu gün Sədərək Ticarət Mərkəzi yalnız Azərbaycanda, deyil eyni zamanda Cənubi Qafqaz regionunda yerləşən qonşu Gürcüstan, Dağıstan respublikalarının iş adamları üçün də əsas topdansatış mərkəzinə çevrilmişdir.
Web sayt:
stm.az