Kulis.az - milli mədəniyyət onlayn jurnalı

Kulis.az internet dərgisi Lent.az saytının mədəniyyət lahiyəsi kimi fəaliyyət göstərir. Jurnal milli və bəşəri mədəni prosesin bütün çalarlarını Azərbaycan oxucusuna təqdim etmək iddiasındadır. Dərgidə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə, o cümlədən ədəbiyyat, teatr, kino eləcə də televiziya haqqında analitik yazılar çap edilir. Dərgi ancaq internetdə yayımlanır və hər gün yenilənir.
Web sayt:
kulis.az