Azərbaycan Respublikası Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi öz üzvlərinin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək üçün iş yeri, peşə, ərazi, sahələr üzrə yaradılmış həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının ümumölkə birliyidir.
Web sayt:
astirk.org